Czyste powietrze

Bolesławiec

Get Adobe Flash player

 

           

                                                          

Na jakość powietrza wpływają następujące czynniki:

1.Ilość i wydajność źródeł emisji zanieczyszczeń – chodzi tu głównie o niską emisję, czyli emisję zanieczyszczeń powietrza na niskiej wysokości, pochodzącą transportu oraz ze spalania złej jakości węgla w domowych piecach i kotłach grzewczych.

2.Ukształtowanie terenu – szczególnie trudne warunki obserwujemy w kotlinach otoczonych górami.

3.Niekorzystne warunki pogodowe – zanieczyszczenia powietrza zalegają nisko nad ziemią przez dłuższy czas, przy bezwietrznej pogodzie oraz kiedy obserwujemy zjawisko tzw. inwersji termicznej.

Inwersja termiczna występuje wówczas, kiedy obserwujemy niższą temperaturę przy powierzchni ziemi, niż w wyższych partiach atmosfery. Widocznym efektem tego zjawiska jest gromadzenie się mgły lub tworzenie się smogu nad obszarami o dużej emisji zanieczyszczeń.

Bieżące dane czystości powietrza w Bolesławcu (2)