Czyste powietrze

Bolesławiec

Get Adobe Flash player

 

           

                                                          

W domowych piecach i kominkach poza opałem można spalać papier, tekturę, suchą korę, trociny, wióry i ścinki drewna.

Spalanie śmieci w domowych piecach, czyli w niskiej temperaturze, powoduje powstanie toksycznych i rakotwórczych związków, które wdycha cała rodzina.

Nie narażaj siebie i bliskich!

Jeśli dbasz o zdrowie i oszczędzasz pieniądze:

- unikaj wilgotnego drewna oraz węgla niskiej jakości. Mokry opał jest niebezpieczny dla zdrowia i wydziela dużo trującego dymu. Wilgotny opał to również strata pieniędzy, ponieważ część uzyskanej energii, zamiast ogrzewać dom, zużywana jest na odparowanie wody.

- nigdy nie spalaj śmieci w tym: opon, plastikowych butelek, folii, bielonego papieru z kolorowym nadrukiem, drewnianych elementów pokrytych lakierem.

Posegregowane odpady możesz za darmo oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Staszica 6
w Bolesławcu (tel. 75 734 62 71).

Bieżące dane czystości powietrza w Bolesławcu (2)