Czyste powietrze

Bolesławiec

Get Adobe Flash player

 

           

                                                          

Benzo(a)piren czyli jeden z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), dostaje się do atmosfery na skutek niekompletnego procesu spalania paliw stałych i płynnych (węgiel, drewno, ropa naftowa, benzyna) oraz śmieci, w niskiej temperaturze (np. w domowych piecach). Jego źródłem jest również dym tytoniowy. To niebezpieczny, rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny.

Bieżące dane czystości powietrza w Bolesławcu (2)