Czyste powietrze

Bolesławiec

Get Adobe Flash player

 

           

                                                          

NOx – czyli tlenki azotu (NO – tlenek azotu, NO2 – dwutlenek azotu), to jedne z najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza, szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Uszkadzają drogi oddechowe powodując przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc.

Źródłem tlenków azotu jest:

- transport (spaliny samochodowe);

- przemysł energetyczny i chemiczny;

- wybuchy wulkanów oraz wyładowania atmosferyczne.

Bieżące dane czystości powietrza w Bolesławcu (2)