Czyste powietrze

Bolesławiec

Get Adobe Flash player

 

           

                                                          

PM 10 czyli pył zawieszony, który składa się z mieszaniny różnych cząstek zawieszonych w powietrzu. Tworzą go drobinki kurzu, piasku, sadzy, cząstki ścieranych opon, klocków i tarcz hamulcowych. Średnica jego cząstek jest mniejsza niż 10 mikrometrów (dla porównania średnica ludzkiego włosa ma 50-70 mikrometrów).

Cząsteczki PM 10 przenikają do dróg oddechowych, powodując kaszel, trudności w oddychaniu i zaostrzenie objawów alergicznych. Skutki zdrowotne mogą być jeszcze poważniejsze, gdy na powierzchni pyłu PM 10, znajduje się toksyczny benzo(a)piren, metale ciężkie oraz rakotwórcze dioksyny.

PM 2,5 – to pył zawieszony, którego cząsteczki są jeszcze mniejsze niż PM 10. Ich średnica to mniej niż 2,5 mikrometra. Ze względu na ich wielkość jest bardzo niebezpieczny dla ludzi, ponieważ cząstki niebezpiecznych, mutagennych i rakotwórczych substancji, mogą swobodnie przenikać do pęcherzyków płucnych – uszkadzać je, a następnie swobodnie przedostawać się do krwi.

Bieżące dane czystości powietrza w Bolesławcu (2)