Czyste powietrze

Bolesławiec

Get Adobe Flash player

 

           

                                                          

Normy zanieczyszczeń zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej:

  • dla PM10

średnioroczny dopuszczalny poziom – 40 µg/m3

średniodobowy dopuszczalny poziom – 50 µg/m3 (nie może być przekroczony więcej niż 35 dni w roku dla danej lokalizacji)

  • PM2,5

średnioroczny dopuszczalny poziom – 25 µg/m3

średniodobowy dopuszczalny poziom – 50 µg/m3

  • Benzo(a)piren

średnioroczny dopuszczalny poziom – 1 ng/m3

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca bardziej restrykcyjne normy:

  • dla PM10

średnioroczny dopuszczalny poziom – 20 µg/m3

  • PM2,5

średnioroczny dopuszczalny poziom – 10 µg/m3

średniodobowy dopuszczalny poziom – 25 µg/m3, a od 2020 r. 20 µg/m3

Bieżące dane czystości powietrza w Bolesławcu (2)